Visjon

Os Rockeklubb har en visjon om å bli Norges beste og ledende rockeklubb. I visjonen ligger det at Os Rockeklubb skal bli en rollemodell for andre tilsvarende klubber og organisasjoner i Norge.

Formål

  • Os Rockeklubb skal være en partipolitisk uavhengig og ukommersiell interesse-, kompetanse- og samarbeidsorganisasjon for band og artister innen rock og beslektede musikkstiler i Os kommune
  • Formålet er å bedre og tilrettelegge rammebetingelser for rockemiljøet i Os kommune for å fremme rockemusikk, likestilt med andre kulturuttrykk
  • Å skape Norges beste rockeklubb med et unikt tilbud til den lokale rockescenen, samt bli en ledende kulturinstitusjon i Os Kommune

Virksomhetsidé

Os Rockeklubb skal arbeide for sine medlemmer ut i fra seks hensyn:

  • Rock-/musikkpolitiske
  • Stabile øvingslokaler
  • Teknisk moderne utstyr som forsterkere, trommer, med mer til øvingslokalene
  • Informasjonsformidling og opplæring
  • Skape et godt rockemiljø for dem mellom 13 og 50 år.
  • Bygge opp en lokal live-/konsertscene for rockemusikk i Os kommune

Os Rockeklubb skal hjelpe sine medlemmer til å utvikle seg og være dyktige aktører over tid, samt bidra til å øke profesjonaliteten på den arenaen de representerer.

Vedtekter

Last ned vedtekter for Os Rockeklubb ved å klikke høyre musetast på linken og deretter "Lagre mål som..." (Word-format).

Litt generelt om Os Rockeklubb

Os Rockeklubb holder til i kjellerlokalene til Os Idrettshall på Kuventræ i Os kommune. Her tilbyr Os Rockeklubb sine medlemmer gode og profesjonelle fasiliteter. Dette innbefatter øvingslokaler der alt nødvendig utstyr som trengs til å øve med et rockeband er på plass.

For å være berettiget til å få tildelt øvingstider må man være medlem av Os Rockeklubb. Os Rockeklubb har egne husregler og en brukeravtale som sikrer et godt og hyggelig rockemiljø i klubblokalene. Vedtekter, brukeravtale og husregler sikrer at alle er likestilt i klubben. Det være seg uansett alder, kjønn, hudfarge eller musikkstil. Os Rockeklubb er lukket for personer og andre aktører med rasistisk og/eller fascistisk tilknytning.